Construccions Marimon i Barrabeig realitza intervencions en la reforma interior d'escales i vestíbuls, oferint els següents serveis: supressió de barreres arquitectòniques, rampes d'accés, tractament de paviments, revestiments i aplacats, treballs de fusteria tradicional i metàl·lica, falsos sostres, pintura i equipaments comunitaris.