Seguretat i salut

La nostra cultura empresarial està basada en la proximitat i dedicació al client, la qual cosa posa en valor el treball que realitzen els professionals que composen l'empresa. Construccions Marimon i Barrabeig considera fonamental recolzar el desenvolupament professional del seu equip sota un control i cura del mateix. Té com a objectiu, i per a això ofereix tots els recursos necessaris disponibles, la millora contínua de la gestió de la seguretat i salut proporcionant al seu personal un entorn de treball segur.

Construccions Marimon i Barrabeig està inscrita en el Registre d'Empreses Acreditades (REA) en matèria de Contractació i Subcontractació el que l'obliga a complir amb la Ley de Prevención de Riesgos Laborales R.D. 1627/97, R.D. 337/2010, Ley 31/1995.