La nostra empresa disposa de personal preparat i format en la matèria, per realitzar treballs d'obra de paleta en espais confinats.

Per exemple, reparació en interior de dipòsits de líquids, reparació interior pous de registre, etc.