Aïllar tèrmicament un habitatge consisteix a aconseguir que els seus elements en contacte amb l'exterior augmentin la seva resistència al pas de la calor, la qual cosa s'aconsegueix incorporant materials aïllants en: murs exteriors, cobertes, sòls, envans i buits.

El aïllament tèrmic és la primera, més barata i més efectiva mesura per a l'estalvi energètic.

Construccions Marimon i Barrabeig ofereix la realització o la millora de l'aïllament tèrmic dels edificis mitjançant la col·locació de plaques de xps poliestirè extrudit, lloses filtrants o llana de roca.