Construccions Marimon i Barrabeig compta amb la col·laboració d'empreses del sector que disposen dels distintius en retirada, transport i manipulació per l'asbest, també anomenat amiant.

Hem dut a terme la direcció d'obra de treballs de substitució de cobertes amb contingut d'amiant.

La nostra empresa verifica que abans de realitzar els treballs de desamiantat, l'empresa disposi en vigor les següents acreditacions i autoritzacions:

  • Autorització Plan de Trabajo Genérico.
  • Certificat d'Inscripció al R.E.R.A.
  • Autorització per a operacions de recollida i transport de residus perillosos.
  • Autorització de Transport de Residus per l'Agència de Residus de Catalunya.