Construccions Marimon i Barrabeig, SL té experiència en rehabilitació i reparació d'elements estructurals, aplicant tècniques vigents de reforç en edificis amb patologies estructurals de qualsevol tipus, i comptant amb un departament tècnic amb experiència en aquesta matèria. 

En moltes ocasions, el disseny de les estructures de formigó és tal que permet dotar-les d'una àmplia vida en servei, però aquest període es veu escurçat en nombroses ocasions a causa de la presència de processos de corrosió que donen lloc a una greu deterioració del conjunt de l'estructura.

Els processos de reparació i manteniment de les estructures, de vegades, no arriben a ser una solució eficaç a causa del curt període de durabilitat que en ocasions s'obté entre reparació i reparació. Construccions Marimon i Barrabeig, és una empresa amb experiència en l'aplicació de productes contra la corrosió que aporten un innovador sistema de protecció de les estructures de formigó reforçat mitjançant l'aplicació d'inhibidors de corrosió migratoris (MCI), protegint d'aquesta forma les estructures de formigó enfront de dos dels principals factors origen de la problemàtica que són els ions clorur i la carbonatació.

A part d'aquests productes de reparació, també duem a terme reparacions amb la utilització de ponts d'unió, morters de reparació en base ciment, morters de reparació en base epoxi, morters impermeables i morters d'enduriment ràpid.