Construccions Marimon i Barrabeig ofereix servei d'aplicació de microciment i paviments estampats.

Els paviments de microciment són paviments continus especials que es realitzen damunt de la base existent, amb un grossor de 2 mm, amb acabat marmolejat i sense cap junta de dilatació.

Realitzem paviments de formigó estampat, amb un gruix de 10 cm i també paviments especials amb un gruix d'1 cm, amb el mateix acabat estampat, per causes excepcionals per problemes de nivells.