Missió:

Construccions Marimon i Barrabeig pretén satisfer les necessitats dels seus clients abans, durant i després de finalitzades les obres; buscant relacions de llarg termini.

Visió:

Posicionar-nos com a empresa de màxima qualitat i confiança en l'àmbit autonòmic i incrementar la nostra cartera de clients.

Valors:

Fomentem la seva motivació i implicació. Creiem en el seu sentit de la responsabilitat, en el seu afany de superació i en el seu orgull professional. Hem creat un entorn còmode per aprofitar el potencial de cadascun. Promovem als que, a més de formació professional, demostren qualitat humana, facilitat de comunicació i empatia. Oferim una estructura que faciliti el treball en equip. Escoltem i intentem respondre'ls sempre.
Garantim l'objectivitat, independència de criteri i confidencialitat en la relació amb els nostres clients.
Establim relacions fundades en la lleialtat, tant amb el nostre personal, els nostres proveïdors, els nostres socis, com amb els nostres clients.
Som veraços en tot allò que diem i fem. Busquem solucions, no creem problemes i sempre respectem els nostres compromisos.
Ens agrada el nostre treball i ho reflectim en el dia a dia. Transmetem al nostre client que som tan professionals en el nostre negoci, com ell ho és al seu.
Busquem l'excel·lència com a meta de realització professional, coneixent la importància de l'esforç per millorar cada dia.